Odszkodowania

Nasza kancelaria adwokacka w Radomiu specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu: wypadków komunikacyjnych, szkód w rolnictwie, błędów medycznych, wypadków przy pracy, odszkodowań za zmarnowany urlop czy wywłaszczeniu.

Osób poszkodowanych w Polsce z powyżej wymienionych przyczyn są setki tysięcy. Natomiast brak znajomości prawa oraz mała świadomość przysługujących praw osobie pokrzywdzonej sprawia, iż tylko niewielki procent osób ubiega się o należne im odszkodowania. Jest to duży błąd, gdyż kwoty odszkodowań są bardzo zróżnicowane i mogą znaczącą pomóc osobie pokrzywdzonej. Zrozumiała niewiedza przez osoby pokrzywdzone nie powinna być przeszkodą do odzyskania im należnych środków pieniężnych w postaci odszkodowania. Zwłaszcza, iż w wielu przypadkach te środki finansowe są niezbędne do podjęcia rehabilitacji czy naprawy samochodu, który jest używany w życiu codziennym.

Częstą praktyką podczas wypłacania odszkodowań komunikacyjnych jest zaniżanie sum przez ubezpieczycieli. Nierzadko należy Ci się znacznie wyższe odszkodowanie od faktycznie wypłaconego. Właśnie w tym miejscu pojawia się nasza kancelaria adwokacka w Radomiu, która pomoże w odzyskaniu brakującej kwoty pieniędzy i wypłaceniu pełnego, należnego Ci odszkodowania.

 

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne stanowią dominującą część wypadków w ogóle w Polsce, z czego zdecydowanie najczęstszymi są wypadki drogowe z udziałem samochodów osobowych, samochodów ciężarowych oraz motocykli, rowerów oraz pieszych.

więcej

 

Szkody w rolnictwie

Rolnictwo jest gałęzią gospodarki, gdzie niezwykle często dochodzi do wypadków. Spowodowane jest to głównie pracą od świtu do późnych godzin wieczornych, wykorzystywanie skomplikowanych i niebezpiecznych maszyn rolniczych, a nierzadko także warunkami atmosferycznymi.

więcej

 

Szkody w podróży

Człowiek od zawsze odczuwał potrzebę przemieszczania się. Osiadły tryb życia spowodował gwałtowny rozwój różnych środków transportu. Obecnie dysponujemy szeroką gamą środków transportu publicznego, z których dominującymi są transport lotniczy, wodny, kolejowy i kołowy.

więcej

 

Błędy medyczne

W 2017 roku Prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15% więcej postępowań niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili 4963 takie sprawy. Spośród tych wszystkich postępowań aż 60% stanowiły sprawy ze skutkiem w postaci śmierci pokrzywdzonego pacjenta (3374 postępowania).

więcej

 

Wypadki przy pracy

Jedną z najczęstszych sytuacji gdzie dochodzi do wypadków są te związane z wykonywaniem pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od styczeń do września 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy (zgłoszonych) wyniosła ogółem 55288 osób.

więcej

 

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój budownictwa, w szczególności wzrost budownictwa dróg publicznych oraz lotnisk spowodował znaczne zwiększenie ilości postępowań wywłaszczeniowych. Wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

więcej

 

Odszkodowania za zmarnowany urlop

Niezwykle istotną rolę w życiu Polaków odgrywa turystyka. Atrakcyjność ofert, szeroki wachlarz from wyjazdów, sposób organizacji wycieczek wpływa na dynamiczny rozwój branży turystycznej. W 2017 roku liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez gospodarstwa domowe wyniosła 38,7 mln (o 6,6% więcej niż w 2016 r.), co oznacza, że jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 2,9 wyjazdach.

więcej

 

Przykładowe kwoty odszkodowań, które wywalczyliśmy dla naszych Klientów


Przykład 1

Przyczyna powstania roszczenia: wypadek komunikacyjny – zderzenie czołowe aut spowodowane przez nietrzeźwego kierowcę. W wyniku tego wypadku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń ciała. Poszkodowany posiadał zapięte pasy bezpieczeństwa, co początkowo kwestionował ubezpieczyciel chcąc zaniżyć kwotę wypłaconego odszkodowania.

Skutki wypadku: długotrwałe leczenie szpitalne i rehabilitacyjne, pokrzywdzony uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Pokrzywdzony odczuwa nieustanny ból, uskarża się na problemy z pamięcią, nerwowość, niezbędna pomoc osób trzecich w codziennych czynnościach. Został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości łącznej 63 %.

Żądanie pokrzywdzonego:
wniósł o odszkodowanie w wysokości 266 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu, ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki wypadku mogące wystąpić w przyszłości.

Stanowisko ubezpieczyciela:
odszkodowanie oszacowane na kwotę 68 tysięcy tytułem zadośćuczynienia, zwrot kosztów procesu, oraz renta w wysokości 747 zł. Odszkodowanie zostało zmniejszone o 50 % z powodu wniosku ubezpieczyciela, w którym wskazał że pokrzywdzony przyczynił się w połowie do skutków wypadku, ponieważ nie miał zapiętych pasów. Jest to częsta praktyka do zaniżenia kwoty należnego odszkodowania przez ubezpieczyciela. Poszkodowany otrzymał odszkodowanie w wysokości 34 tysięcy zadośćuczynienia, zwrot połowy kosztów procesu oraz renta w wysokości 373 złotych miesięcznie.

Po naszych działaniach - wyrok sądu:
266 tysięcy złotych odszkodowania wraz z odsetkami, ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki wypadku mogące wystąpić w przyszłości a także zwrot kosztów procesu.


Przykład 2

Przyczyna powstania roszczenia: wypadek drogowy, w wyniku którego małżeństwo doznało wielomiejscowego stłuczenia ciała i złamań.

Skutki wypadku: ponadtygodniowy pobyt w szpitalu, uraz fizyczny i psychiczny, hospitalizacja, niezbędna pomoc osób trzecich w wykonywaniu codziennych czynności. Orzeczony uszczerbek na zdrowiu ustalony w wysokości 4 i 5%.

Żądanie pokrzywdzonego:
odszkodowanie w wysokości po 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdego z poszkodowanych wraz z odsetkami (łącznie 40 tysięcy złotych odszkodowania), zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela:
wypłata odszkodowania w wysokości 3 tysięcy złotych dla żony, 2400 złotych dla męża, odszkodowanie za zniszczony samochód, zwrot kosztów dojazdów, zniszczonej odzieży i kosztów leczenia.

Po naszych działaniach - wyrok sądu: 15 tysięcy odszkodowania wraz z należnymi odsetkami dla żony, 20 tysięcy złotych odszkodowania wraz z odsetkami dla męża, zwrot kosztów procesu.

Kancelaria w liczbach
1 +
Spraw w toku
1 +
Spraw zakończonych
1
Uzyskaliśmy dla Klientów
Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie (również po godzinie 17.00).