Odszkodowania

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z OC sprawcy z tytułu: wypadków i stłuczek komunikacyjnych z OC sprawcy

Osób poszkodowanych w Polsce z powyżej wymienionych przyczyn są setki tysięcy. Natomiast brak znajomości prawa oraz mała świadomość przysługujących praw osobie pokrzywdzonej sprawia, iż tylko niewielki procent osób ubiega się o należne im odszkodowania. Jest to duży błąd, gdyż kwoty odszkodowań są bardzo zróżnicowane i mogą znaczącą pomóc osobie pokrzywdzonej. Zrozumiała niewiedza przez osoby pokrzywdzone nie powinna być przeszkodą do odzyskania im należnych środków pieniężnych w postaci odszkodowania. Zwłaszcza, iż w wielu przypadkach te środki finansowe są niezbędne do podjęcia rehabilitacji czy naprawy samochodu, który jest używany w życiu codziennym.

Częstą praktyką podczas wypłacania odszkodowań komunikacyjnych jest zaniżanie sum przez ubezpieczycieli. Nierzadko należy Ci się znacznie wyższe odszkodowanie od faktycznie wypłaconego. Właśnie w tym miejscu pojawia się nasza kancelaria adwokacka w Radomiu, która pomoże w odzyskaniu brakującej kwoty pieniędzy i wypłaceniu pełnego, należnego Ci odszkodowania.

 

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne stanowią dominującą część wypadków w ogóle w Polsce, z czego zdecydowanie najczęstszymi są wypadki drogowe z udziałem samochodów osobowych, samochodów ciężarowych oraz motocykli, rowerów oraz pieszych.

więcej

 

Przykładowe kwoty odszkodowań, które wywalczyliśmy dla naszych Klientów


Przykład 1

Przyczyna powstania roszczenia: wypadek komunikacyjny – zderzenie czołowe aut spowodowane przez nietrzeźwego kierowcę. W wyniku tego wypadku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń ciała. Poszkodowany posiadał zapięte pasy bezpieczeństwa, co początkowo kwestionował ubezpieczyciel chcąc zaniżyć kwotę wypłaconego odszkodowania.

Skutki wypadku: długotrwałe leczenie szpitalne i rehabilitacyjne, pokrzywdzony uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Pokrzywdzony odczuwa nieustanny ból, uskarża się na problemy z pamięcią, nerwowość, niezbędna pomoc osób trzecich w codziennych czynnościach. Został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości łącznej 63 %.

Żądanie pokrzywdzonego:
wniósł o odszkodowanie w wysokości 266 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu, ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki wypadku mogące wystąpić w przyszłości.

Stanowisko ubezpieczyciela:
odszkodowanie oszacowane na kwotę 68 tysięcy tytułem zadośćuczynienia, zwrot kosztów procesu, oraz renta w wysokości 747 zł. Odszkodowanie zostało zmniejszone o 50 % z powodu wniosku ubezpieczyciela, w którym wskazał że pokrzywdzony przyczynił się w połowie do skutków wypadku, ponieważ nie miał zapiętych pasów. Jest to częsta praktyka do zaniżenia kwoty należnego odszkodowania przez ubezpieczyciela. Poszkodowany otrzymał odszkodowanie w wysokości 34 tysięcy zadośćuczynienia, zwrot połowy kosztów procesu oraz renta w wysokości 373 złotych miesięcznie.

Po naszych działaniach - wyrok sądu:
266 tysięcy złotych odszkodowania wraz z odsetkami, ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki wypadku mogące wystąpić w przyszłości a także zwrot kosztów procesu.


Przykład 2

Przyczyna powstania roszczenia: wypadek drogowy, w wyniku którego małżeństwo doznało wielomiejscowego stłuczenia ciała i złamań.

Skutki wypadku: ponadtygodniowy pobyt w szpitalu, uraz fizyczny i psychiczny, hospitalizacja, niezbędna pomoc osób trzecich w wykonywaniu codziennych czynności. Orzeczony uszczerbek na zdrowiu ustalony w wysokości 4 i 5%.

Żądanie pokrzywdzonego:
odszkodowanie w wysokości po 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdego z poszkodowanych wraz z odsetkami (łącznie 40 tysięcy złotych odszkodowania), zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela:
wypłata odszkodowania w wysokości 3 tysięcy złotych dla żony, 2400 złotych dla męża, odszkodowanie za zniszczony samochód, zwrot kosztów dojazdów, zniszczonej odzieży i kosztów leczenia.

Po naszych działaniach - wyrok sądu: 15 tysięcy odszkodowania wraz z należnymi odsetkami dla żony, 20 tysięcy złotych odszkodowania wraz z odsetkami dla męża, zwrot kosztów procesu.

Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. Tartaczna 14 lok. 303

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 16.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie.