Prawo cudzoziemców

Według Urzędu do spraw Cudzoziemców w 2017 roku wnioski o legalizację pobytu złożyło 192 tysięcy cudzoziemców tj. blisko 50 tysięcy więcej niż w roku 2016 roku. W pierwszej połowie 2018 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tysięcy osób. Niezmiennie dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.
 

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – około 75%, następnie około 10% wnioskodawców dotyczyło powodów rodzinnych, 7% wniosków dotyczyło woli pozostania w Polsce w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów.
 

Kancelaria Adwokacka Macieja Domańskiego posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy cudzoziemcom. Zaangażowanie całego zespołu kancelarii pozwala cudzoziemcom przejść nierzadko skomplikowane i niełatwe postępowania przed organami administracji publicznej. Kancelaria Adwokacka Macieja Domańskiego kompleksowo przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty, składa je w w imieniu Klienta odpowiednich urzędach oraz reprezentuje Klienta w postępowaniach administracyjnych, oraz sądowych. Dla komfortu naszych Klientów świadczymy pomoc w języku angielskim, a także pogłębiamy naukę języków obcych by w najbliższym czasie świadczyć profesjonalnie pomoc prawną także w językach rosyjskim oraz francuskim.
 

Pomagamy rozwiązywać wszystkie problemy cudzoziemców, w szczególności związanych z legalizacją pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskaniem karty pobytu stałego, a także polskiego obywatelstwa; uzyskaniem pozwolenia na pracę oraz z założeniem działalność gospodarczej; związanych z dyskryminacją i wykluczeniem.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach:

  • udzielenia ochrony międzynarodowej;
  • legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobyt stały, pobyt długoterminowy rezydenta, pobyt czasowy;
  • o uzyskanie polskiego obywatelstwa;
  • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
  • tworzenia i prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej, przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych;
  • reprezentacji stron w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego.
Kancelaria w liczbach
1 +
Spraw w toku
1 +
Spraw zakończonych
1
Uzyskaliśmy dla Klientów
Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie (również po godzinie 17.00).