Windykacja należności

Oferujemy kompleksową i szybką windykację należności na etapie polubownym, sądowym oraz komorniczym na terytorium całej Polski. Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w szeroko rozumianych działaniach windykacyjnych, które nie polegają wyłącznie na kilku telefonach do dłużnika i wysłaniu wezwania do zapłaty. Niestety w taki sposób działa większość firmy windykacyjnych w Polsce. Dlatego oferowana przez nie windykacja należności jest nieskuteczna.

Dlaczego nasza windykacja należności jest skuteczna!


Po pierwsze przyjmując zlecenie odzyskania należności skupiamy się na szybkiej windykacji, która opiera się o skuteczne narzędzia prawne. W pierwszej kolejności wysyłamy przed sądowe wezwanie do zapłaty. To jest pierwsza różnica, która wyróżnia nasze działania na tle konkurencyjnych firm, które poprzedzają ten proces wieloma telefonami do dłużnika, które w 99% przypadków nie są skuteczne.

Powód: Klient sam próbował polubownie nakłonić swojego dłużnika do spłaty należności. Jeśli jemu się nie udało to dlaczego ma się to udać zewnętrznej firmie? Jest to tylko strata czasu i wydłużanie całego procesu odzyskiwania należności.

Drugi powód, który przeważa na wyborze nas to fakt, iż windykację należności prowadzą radcy prawni i adwokaci, którym zależy na szybkim uzyskaniu wierzytelności od dłużników. Tak więc drugim krokiem, po wysłaniu wezwania do zapłaty jest sporządzanie pozwu do sądu. Dzięki temu szanse na odzyskanie należności znacznie wzrastają. Dłużnik ma znacznie mniej czasu na ukrycie majątku, z którego można egzekwować kwotę zadłużenia.

Bezpłatna windykacja należności Radom - darmowe odzyskiwanie należności bez ukrytych opłat!


Tak to 100% prawdy! Nasza kancelaria adwokacka w Radomiu oferuje bezpłatne odzyskiwanie należności dla Klientów. Wszystkie koszty windykacji należności ponosi dłużnik, dlatego stwierdzenie darmowa windykacja należności jest jak najbardziej na miejscu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż sam fakt braku płatności za faktury jest bardzo uciążliwy dla każdej firmy. Dlatego ponoszenie dodatkowych opłat w celu odzyskania należnych pieniędzy skutecznie zniechęca większość przedsiębiorców. Dlatego my oferujemy w 100% bezpłatne odzyskiwanie należności niezależne od kwoty długu.

Darmowa windykacja Radom - nikt nie pracuje za darmo!


Mają Państwo w 100% rację. My również nie pracujemy „pro bono” i czerpiemy zyski z naszej pracy. Natomiast to Państwa dłużnicy je ponoszą w postaci kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wysłanie wezwań do zapłaty, itp.

Bezpłatne odzyskiwanie należności Radom - dlaczego warto nas wybrać?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy oferujemy w 100% bezpłatne odzyskiwanie należności i tylko dzięki naszej skuteczności możemy otrzymać wynagrodzenie za naszą pracę. Dlatego musimy w sposób szybki wykonać wszystkie czynności procesowe, które kończą się prawomocnym wyrokiem sądu, nakazem zapłaty i egzekucją komorniczą Państwa dłużnika. Takie podejście gwarantuje szybką i skuteczną windykację Państwa należności. Nam w równym stopniu zależy na odzyskaniu Państwa należności, które są powiększone o koszty zastępstwa procesowego - nasze wynagrodzenie.

W ramach bezpłatnej windykacji należności oferujemy brak opłat:

  • za podpisanie umowy,
  • analizę i wycenę sprawy,
  • sporządzania pism w toku windykacji (w tym pozwów oraz pism procesowych).
  • za uczestnictwo w rozprawach sądowych profesjonalnego pełnomocnika (bez względu na ilość rozpraw).


Wynagrodzenie za sukces  – nasze wynagrodzenie pobieramy tylko gdy odzyskamy pieniądze dla naszego Klienta! Tak działa prawdziwa bezpłatna windykacja należności w Radomiu - brak jakichkolwiek kosztów.

WINDYKACJA POLUBOWNA (PRZEDSĄDOWA)
Każda sprawa jest inna. Każdą traktujemy indywidualnie. Podstawą naszych działań jest zawsze indywidualny kontakt z wierzycielem i dłużnikiem. To dzięki informacjom uzyskanym od obu stron możemy dobrać optymalny zestaw usług, które pozwolą na szybką i pełną windykację należności.
W większości przypadków kontaktujemy się z dłużnikiem, uzyskujemy informacje potrzebne do oceny czy ma on zamiar spłacić zadłużenie czy jego intencją jest jedynie odciągnięcie w czasie kosztownych dla niego działań windykacyjnych na etapie sądowym i komorniczym. Jeśli dłużnik chce spłacić zadłużenie ustalamy harmonogram płatności i pilnujemy jego przestrzegania.

WINDYKACJA SĄDOWA
Jeśli windykacja polubowna nie przyniosła rezultatu lub ocenimy, że brak jest podstaw do jej rozpoczęcia lub dalszego prowadzenia, rozpoczynamy sądową windykację należności na wszystkich jej etapach – od sporządzenia i złożenia pozwu, po reprezentację wierzyciela na wszystkich rozprawach i posiedzeniach jawnych.

WINDYKACJA KOMORNICZA
Jeśli dłużnika nie spłaci zadłużenia niezwłocznie po wydaniu przez sąd wyroku lub nakazu zapłaty rozpoczynamy egzekucję komorniczą rozpoczyna się przygotowaniem wniosków egzekucyjnych. Kolejnym krokiem wykonywanym przez naszą firmę jest wspieranie działań komornika. W trakcie etapu egzekucyjnego następuje również ustalenie dodatkowych informacji, monitorowanie działań dłużnika i komornika, także poza postępowaniem egzekucyjnym.

Kancelaria w liczbach
1 +
Spraw w toku
1 +
Spraw zakończonych
1
Uzyskaliśmy dla Klientów
Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie (również po godzinie 17.00).