Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne stanowią dominującą część wypadków w ogóle w Polsce, z czego zdecydowanie najczęstszymi są wypadki drogowe z udziałem samochodów osobowych, samochodów ciężarowych oraz motocykli, rowerów oraz pieszych. Od 2007 roku przybyło na naszych drogach blisko 10 milionów pojazdów silnikowych. W 2017 roku Policja odnotowała 32.760 wypadków drogowych, na skutek których rannych zostało 39.466 osób, a śmierć poniosło 2.831 osób. Wypadki komunikacyjne to jedna nie tylko te z udziałem pojazdów silnikowych, ale także z udziałem wozów konnych, rolkarzy. Nadto wypadki komunikacyjne mają miejsce przy udziale pociągów, szynobusów, samolotów, statków morskich i śródlądowych.
Osobom poszkodowanym bezpośrednio wypadkiem komunikacyjnym oraz osobom bliskim bezpośrednio poszkodowanego przysługują liczne roszczenia odszkodowawcze do, których należy zaliczyć:

szkody na osobie:

 • zadośćuczynienie za cierpienia, krzywdy oraz ból doznany w związku z uszczerbkiem na zdrowiu;
 • zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci nagłej utarty więzi z osobą najbliższą lub za krzywdę poniesioną w wyniku śmierci osoby najbliższej;
 • refundację za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji poza NFZ, wydatki na leki i środki medyczne, koszty dojazdów do placówek medycznych;
 • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej;
 • rentę alimentacyjną;
 • zwrot wydatków związanych z uroczystościami pogrzebowymi;
 • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności zarobkowej; zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość;
 • zwrot utraconych dochodów;

szkody na mieniu:

 • zwrot kosztów zakupu nowego lub naprawy uszkodzonego samochodu, motocykla, roweru, statku, samolotu lub innego środka transportu;
 • zwrot koszów holowania i zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu;
 • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego;
 • zwrot kosztów zakupu nowych lub naprawy zniszczonych rzeczy;
Kancelaria w liczbach
1 +
Spraw w toku
1 +
Spraw zakończonych
1
Uzyskaliśmy dla Klientów
Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie (również po godzinie 17.00).